Rekrutacja na rok 2016/2017

DRODZY   RODZICE   …….

Sejm  RP  29 grudnia  2015 roku wprowadził  bardzo  ważne dla przedszkoli  zmiany  w  Ustawie o Systemie Oświaty – dotyczą one;

1. Obowiązek szkolny dopiero od 7 lat

2. Prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego dla dzieci  od 3 do 5 lat . 

3. Obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu przez dziecko 6-letnie tzw.zerówka

4. Prawo dziecka 6-cio letniego do rozpoczęcia nauki w szkole- na wniosek rodziców , po spełnieniu określonych warunków

INFORMUJĘ…..

OD  1 LUTEGO 2016 ROKU ROZPOCZYNAMY  REKRUTACJI NA NOWY ROK  SZKOLNY 2016/2017

 *  DLA DZIECI  OD  3 DO 6 LAT

 *  DLA DZIECI  6-CIO  LETNICH OTWARTA TZW.ZERÓWKA 

REGULAMIN  REKRUTACJI , JEJ  HARMONOGRAM ORAZ KRYTERIA PRZYJĘĆ SĄ WYWIESZONE NA TABLICY  OGŁOSZEŃ W SZATNI.