Trochę historii…

Dokładnie 1 października 1990 r. rozpoczęło funkcjonowanie Publiczne Parafialne Przedszkole p. w. Błog. Karoliny Kózka w Mokrzyskach. Od tego momentu mija dokładnie 30 lat, 3 dekady, czas w którym przez mury parafialnego budynku przewinęło się 1115 dzieci, korzystając z bogatej oferty wychowawczej i jakże cenniejszej sfery duchowej – bo  Przedszkole zg. ze Statutem opiera swoją działalność na pedagogice chrześcijańskiej służąc wszechstronnemu rozwojowi i wychowaniu swoich podopiecznych.

Miejscowość Mokrzyska w 1990 r. od 3 lat pozbawiona była jakże potrzebnej placówki wychowawczej, ponieważ stare Państwowe Przedszkole decyzją władz sanitarnych zostało zlikwidowane. Ponieważ istniał budynek parafialny od roku służący jako miejsce katechezy dla dzieci z parafii Mokrzyska a w 1989 r. katecheza powróciła do polskiej szkoły – powstała myśl, aby w parafialnym budynku urządzić Przedszkole. Inicjatorek i pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był ks. Marian Wal, pierwszy i długoletni proboszcz parafii.

Decyzja ks. Mariana Wala i akceptacja parafii Mokrzyska była wspaniałym rozwiązaniem dla każdej strony. Władze samorządowe nie musiały szukać środków i ponosić ciężaru inwestycyjnego nowego budynku Przedszkola. Rodzice mieli na miejscu placówkę wychowawczą i nie musieli dojeżdżać do miasta Brzeska i okolicznych miejscowości oraz zmieniać swoich planów zawodowych. Ponadto 9 osób na miejscu znalazło miejsce pracy i był to wtedy namacalny wkład Kościoła w rozwiązywanie nabrzmiałych problemów społecznych w naszej Ojczyźnie.

Kaplica katechetyczna – obecnie przedszkole parafialne. Wybudowane w latach 1987 – 1989 staraniem proboszcza ks. Mariana Wala. Projektował mgr inż. Arch Stanisław Kabalec z Tarnowa. Budynek z cegły o wymiarach 10 x 15 m, kryty blachą ocynkowaną, z wieżyczką. Centralne ogrzewanie, instalacja elektryczna i gazowa. Woda z wodociągów miejskich.

Poświęcenie – 19 listopad 1990

Zostały przygotowane zaproszenia dla wszystkich parafian i gości. S. zakonne z personelem przedszkola przygotowały dzieci na specjalny występ oraz oprawę liturgiczną. Na uroczystość przybyli księża Prałaci Wojciech Kania i Stefan Dobrzański- rodacy Mokrzysk. Mszę św. koncelebrowali ks. Dziekan Zygmunt Bochenek i ks. Józef Górka. Przybyli też księża z okolicznych parafii – ze Szczepanowa, Okocimia, Słotwiny, Niedzielisk, Bucza, Uszwi, Gnojnika, Jasienia i Maszkienic oraz siostry zakonne – z Krakowa, Hyżnego i Ostrowca Świętokrzyskiego.  Księdza biskupa powitały dzieci a w imieniu rodziców p. Marek Adamczyk. Po homilii ks. Biskup poświęcił kaplicę katechetyczną i nadał jej uroczyście tytuł: Parafialne Przedszkole p.w. Bł. Karoliny Kózka w Mokrzyskach.

Po Mszy św. odbyło się wspólne spotkanie. Z zebranych ofiar zostały spłacone zobowiązania i zakupiony parkiet do dużej Sali. Uroczystość została nagrana na kasetę video.

Dalsze prace  2008 – 2020

Nowy etap w historii Przedszkola rozpoczyna się w roku 2008 wraz z przyjściem nowego proboszcza ks. Jana Panka. Ponieważ dotychczasowe prace były prowadzone systemem gospodarczym a na rynku pojawiły się nowe i lepsze jakościowo materiały rozpoczął się sukcesywny remont całego budynku.

Zostały odnowione wszystkie pomieszczenia – 4 sale dla dzieci, kuchnia, jadalnia, łazienki. Wymienione wszystkie okna, podłogi, nowa elewacja, granitowe schody. Całość ogrodzona, 2 parkingi i plac zabaw. Wszystkie potrzebne rzeczy służące dzieciom są sukcesywnie wymieniane. Wielką popularnością cieszy się dywan multimedialny. Każdy rok poprawia komfort przedszkola, które zaczyna być postrzegane jako wzorcowa placówka opiekuńczo – wychowawcza w gminie. Mieszkańcy Mokrzysk są dumni ze swojego przedszkola i chętnie posyłają swoje dzieci, przeświadczeni, że trafiają w dobre ręce.

Świętujemy 30 – lecie przedszkola – 13 wrzesień 2020

JUBILEUSZ 3O-LECIA DZIAŁALNOŚCI
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA PARAFIALNEGO W MOKRZYSKACH

„Jest takie miejsce, gdzieś w środku świata,
Gdzie radość i smutek z nauką się przeplata.
Miejsce, gdzie słońce, nawet w pochmurny dzień świeci,
 Miejsce, gdzie można spotkać dużo dzieci.
Tu smutki i złości w kątach się chowają,
A psoty i zabawy jak motylki po sali fruwają.
Jest też nauka, która w swoim czasie do drzwi puka,
Aby w przerwach wesołej zabawy poznać wiedzę i różne zasady.”


13 wrzesień 2020 roku był dniem wypełnionym wielką radością i dumą, gdyż w tym dniu odbyły się główne obchody świętowania 30-lecia funkcjonowania naszej placówki.
Oficjalne uroczystości odbyły się w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mokrzyskach.
Przygotowania do obchodów 30-tej rocznicy rozpoczęły się jeszcze w poprzednim roku szkolnym.
Organ Prowadzący Przedszkole – ks. Jan Panek wraz z Panią Dyrektor Ewą Tomaną stworzyli program uroczystości. Dzięki pomocy pań nauczycielek powstała prezentacja pt. „30 lat minęło…” dotycząca funkcjonowania przedszkola od jego powstania do dnia dzisiejszego.
Ksiądz Proboszcz oraz Pani Dyrektor przywitali gości, podziękowali za wielką pracę swoim pracownikom, przypomnieli najważniejsze wydarzenia z historii przedszkola.  Kolejni przemawiający goście w ciepłych słowach wyrażali uznanie i podziw dla dorobku placówki, życząc kolejnych lat owocnego funkcjonowania.
Jubileusz stał się okazją do wspomnień o ludziach i wydarzeniach, związanych z tym miejscem.