Wznowienie pracy przedszkola …

Drodzy Rodzice!

Na mocy decyzji Dyrektora Publicznego Przedszkola za  zgodą Organu Prowadzącego, od dnia 25 maja 2020 r.  zostaje otworzone Przedszkole

W związku z nadal panującym zagrożeniem zakażenia COVID-19, zapewnioną opieką będą miały tylko dzieci, których rodzice pilnie potrzebują opieki. Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; dzieci rodziców obojga pracujących i nie mających możliwości zapewnienia opieki dla dziecka.

Rodzice zgłoszonych dzieci zobowiązani są do wypełnienia deklaracji  o zamiarze korzystania dziecka z przedszkola w okresie epidemii wypełnienie , podpisanie wysłanie do dyrektora przedszkola na meila oraz zapoznanie się z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa jakie obowiązywać będą w tym okresie.

Rodzice proszeni są  o zapoznanie się z wytycznymi MEN, GIS

Ewa Tomana