Wizyta w Mszanie Dolnej

21 września 2020 r. ks. Proboszcz wraz z panią Dyrektor i panią Krystyną udali się do Mszany Dolnej, do przedszkola prowadzonego przez siostry franciszkanki Rodziny Maryi. Dyrektorką tego przedszkola jest
s. Małgorzata Kapłon, która w latach 1991 – 1994 pracowała w naszym przedszkolu pełniąc funkcję dyrektora oraz s. Stanisławę Wojtyczka, która pracowała w latach 1990 – 1995. Siostry przyjęły nas z wielką radością a wspomnieniom z Mokrzysk nie było końca. Ofiarowaliśmy siostrom figurki naszej patronki błog. Karoliny przygotowane na jubileusz 30 – lecia naszego przedszkola.

s. Małgorzata Kapłon – dyrektor przedszkola w latach 1991 – 1994.