„Święci radzą”

W ramach projektu ” Świeci radzą” dzieci poznają historię życia osób , które swym postępowaniem zasłużyły na miano świętych , przez co otrzymały największą nagrodę , jaką jest obcowanie z Panem Bogiem w niebie. Poprzez podjęte działania ,dzieci rozumieją pojęcie świętości , rozwijają w sobie miłość do bliźniego a przede wszystkim miłość do samego Boga. Zaszczepiają w sobie myśl iż „każdy może zostać świętym” Do czytania historii życia świętych , poproszeni zostali rodzice dzieci .Do tej pory dzieci poznały historię życia Św.Maksymilian Kolbe, Św. Kingi, Bł. Edmunda Bojanowskiego ,oraz bł.Karoliny Kózki