REKRUTACJA 2021-2022

 KOMUNIKAT

Rozpoczynamy  rekrutację  do  przedszkola  na  nowy  rok  szkolny   2021/2022

1/ W związku  z powyższym  przypominamy  Rodzicom  dzieci  już  uczęszczających  o  konieczności  złożenia   (  do  dyrektora przedszkola)  do  22 lutego 2021 roku deklaracji  o kontynuowaniu  przez dzieci  nauki  w  naszym  przedszkolu  w  roku szkolnym  2021/2022

/ Deklaracje  o  kontynuacji  będą  wydawane od 1 lutego 2021 wraz  z  kwitkiem odpłatności  za styczeń 2021 /

2/  1  marca 2021 roku  zostanie  umieszczona  na stronie internetowej i na tablicy w przedszkolu informacja o liczbie  przyjętych  deklaracji o kontynuacji  dzieci na nowy  rok 2021/2022   i   ilości  wolnych miejsc.

3/   Rodziców  dzieci  ( nowych ) ubiegających się  o przyjęcie  dziecka  do  przedszkola  na  rok  szkolny 2021/2022 zapraszamy  na stronę internetową przedszkola do  pobrania karty zapisu dziecka do przedszkola / od 2.03.21r. /

Wypełnioną kartę należy  złożyć / wrzucić do skrzynki  pocztowej przedszkola do  22  marca 2021roku.

4/   W dniu  24 marca 2021 r.  zostanie  powołana  Komisja  Rekrutacyjna.

5/   W dniu 25 marca 2021 r. Komisja przeprowadzi  rekrutację  na  rok szkolny  2021/2022

6/ W dniach  26,27  marca 2021 roku zostanie  wysłana informacja do Rodziców o   zakwalifikowanych  i  niezakwalifikowanych   dzieciach  do  przedszkola  na  rok  2021/2022

7/       29 marca 2022 roku dyrektor  wraz  z Organem Prowadzącym              od  8.30 -10.00  ( w razie  potrzeby  będą  do  dyspozycji  Rodziców  ) wyjaśnienia  co  do  Rekrutacji  na  rok  2021/2022

BARDZO  PROSZĘ  O  TRZYMANIA  SIĘ   WYZNACZONYCH  TERMINÓW 

                                                                    Dziekuję

                                                           dyrektor  przedszkola

                                                                      Ewa  Tomana