Niby to tylko Karolinka…

„Niby to tylko Karolinka
dziecko po prostu, zwykła dziewczynka.
Lecz jej modlitwa czysta, gorliwa,
Nawet dorosłych dotąd zadziwia…”

Słowa piosenki dokładnie odzwierciedlają postać błogosławionej Karoliny Kózki Patronki naszego przedszkola.
Dnia 18 listopada mija właśnie 106 rocznica jej męczeńskiej śmierci, dlatego w naszej placówce również czciliśmy ten szczególny dla nas dzień. Dzieci wraz z ks. Proboszczem, panią dyrektor i swoimi paniami modliły się przed nowo poświęconą figurą Karolinki, dziękując jej za opiekę i pomoc w trudnych sprawach. Oglądały także film przedstawiający miejscowość, w której urodziła się błogosławiona, dom, w którym mieszkała i miejsce, w którym zginęła. Śpiewały też piosenki wspominając w ten sposób jej dobre imię.
Wszyscy jesteśmy dumni mając taką błogosławioną za Patronkę przedszkola.