Mozaika geometryczna

Zabawy z mozaiką geometryczną rozwijają spostrzegawczość, rozpoznawanie kolorów i kształtów, rozwijają orientację kierunkową na płaszczyźnie, a także wspaniale koncentrują dziecko na wykonaniu zadania. Łączenie różnych figur geometrycznych pozwala dziecku zauważyć zależności pomiędzy tymi podstawowymi kształtami, rozwijając intuicję geometryczną.