Jubileusz 30 – lecia Przedszkola

JUBILEUSZ 3O-LECIA DZIAŁALNOŚCI
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA PARAFIALNEGO W MOKRZYSKACH

„Jest takie miejsce, gdzieś w środku świata,
Gdzie radość i smutek z nauką się przeplata.
Miejsce, gdzie słońce, nawet w pochmurny dzień świeci,
 Miejsce, gdzie można spotkać dużo dzieci.
Tu smutki i złości w kątach się chowają,
A psoty i zabawy jak motylki po sali fruwają.
Jest też nauka, która w swoim czasie do drzwi puka,
Aby w przerwach wesołej zabawy poznać wiedzę i różne zasady.”


13 wrzesień 2020 roku był dniem wypełnionym wielką radością i dumą, gdyż w tym dniu odbyły się główne obchody świętowania 30-lecia funkcjonowania naszej placówki.
Oficjalne uroczystości odbyły się w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mokrzyskach.
Przygotowania do obchodów 30-tej rocznicy rozpoczęły się jeszcze w poprzednim roku szkolnym.
Organ Prowadzący Przedszkole – ks. Jan Panek wraz z Panią Dyrektor Ewą Tomaną stworzyli program uroczystości. Dzięki pomocy pań nauczycielek powstała prezentacja pt. „30 lat minęło…” dotycząca funkcjonowania przedszkola od jego powstania do dnia dzisiejszego.
Ksiądz Proboszcz oraz Pani Dyrektor przywitali gości, podziękowali za wielką pracę swoim pracownikom, przypomnieli najważniejsze wydarzenia z historii przedszkola.  Kolejni przemawiający goście w ciepłych słowach wyrażali uznanie i podziw dla dorobku placówki, życząc kolejnych lat owocnego funkcjonowania.
Jubileusz stał się okazją do wspomnień o ludziach i wydarzeniach, związanych z tym miejscem.