Długie czy krótkie? – różne sposoby mierzenia

Grupa starszaków na zajęciach matematycznych przeprowadziła wielkie eksperymentowanie z mierzeniem długości. Zapoznawały się z różnymi sposobami mierzenia oraz narzędziami służącymi do pomiarów. Dzieci bardzo chętnie zabrały się do pracy, mierząc przeróżne przedmioty znajdujące się w sali. Dzięki tym zajęciom, dzieci poznały w praktyce zasady mierzenia i porównywania długości oraz udoskonaliły tę ważną umiejętność.