Informacja

Zaczynamy 1 września 2020 r. (wtorek).

Przedszkole czynne w godzinach od 7.00-do 16.00

Przyprowadzamy dzieci w godzinach od 7.00,7.30 najpóźniej do 8.15 .

Wchodząc do budynku dorośli dezynfekują dłonie. 

W budynku zakrywamy usta i nos.

Przebieramy dzieci w szatni zachowując odpowiednią odległość

(1,5 metra).

Starajmy się  wchodząc do szatni  aby nie było  więcej niż po 2  Rodziców  z każdej grupy , czekajmy  aż  Rodzice którzy przyprowadzili dziecko wyszli 

Przynosimy pantofelki i ciuszki na przebranie.

Przyprowadzamy tylko zdrowe dzieci, bez kataru i kaszlu.

W celu lepszego zaaklimatyzowania się w pierwszych dniach nowe dzieci mogą przebywać w przedszkolu kilka godzin po wcześniejszym zgłoszeniu nauczycielowi w swojej grupie. Warto być w kontakcie telefonicznym z nauczycielem.

W pierwszym dniu składamy  ankietę i deklarację wypełnioną kto  nie był na spotkaniu  proszę  zabrać z szatni  .

W czasie pandemii koronawirusa nie przynosimy zabawek.

Zakupu wyprawki dokonamy. Zostało jeszcze wiele rzeczy.  Koszt wyprawki zostanie podany w późniejszym terminie.

Spotkanie organizacyjne prawdopodobnie zorganizujemy po połowie września, jak wszystkie dzieci się zaaklimatyzują.