21 marzec – Pierwszy Dzień Wiosny

Tego dnia wszystkie przedszkolaki zebrały się w jednej sali, aby w wiosennej scenerii pożegnać zimę i powitać wiosnę. Celem spotkania było integrowanie społeczności przedszkolnej we wspólnym przeżywaniu i zabawie, zapoznawanie z tradycją związaną z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny. Podczas  uroczystości  dzieci  miały  okazję  przywoływać  Wiosnę  wierszykami  i  piosenkami. Jakież  było  ich  zdumienie  i  radość,  gdy  pojawiła  się  w sali  Pani  Wiosna.  Wszystkie  przedszkolaki  razem  z  gościem  z wielkim zaangażowaniem pomagały w wykonaniu kolorowych, wiosennych Gaików – maików oraz szukały ukrytych w przedszkolu oznak wiosny. Następnie dzieci wyruszyły na spacer po okolicy, aby barwnym  pochodem  wyrazić  swoją  radość  z  przyjścia  nowej pory  roku.