12 kwietnia 2017 roku

12   KWIETNIA    2017 ROKU    O  GODZINIE    8.30     ROZPOCZNIEMY   Z  DZIEĆMI   WSPÓLNE  ŚNIADANIE  WIELKANOCNE ; POŁAMIEMY  SIĘ   JAJKIEM, ZŁOŻYMY  ŻYCZENIA   ŚWIĄTECZNE  ,  ZAŚPIEWAMY  ,  POMODLIMY  SIĘ  ; WSZYSCY  RAZEM  BĘDZIEMY   SIĘ  CIESZYĆ   ŻE   W NASZYCH  SERCACH   JUŻ   PAN  JEZUS  ZMARTWYCHWSTAŁ  ALLELUJA   JEZUS  Z    NAMI  …….ALLELUJA 

12   KWIETNIA  2017 ROKU   O  GODZINIE   9.15    BĘDZIEMY    GOŚCIĆ   TEATRZYK  EDEN    Z  bajką pt.” Daniel w jaskini lwa „